Uy sahifasidagi e'lonlar?

Idrok haqiqatdir. Men har doim ma'lum darajada bu haqiqat ekanligiga ishonganman. Xodimning idrok etishi bu ularning qaysi kompaniya yoki boshliqda ishlayotganligi haqiqatidir. Bozorni anglash - bu aktsiyalarga qanday javob berishidir. Sizning mijozingizning tushunchasi sizning kompaniyangiz qanchalik muvaffaqiyatli ekanligidir. Blog muvaffaqiyati haqidagi tushunchalar uning naqd pulga ega bo'lishidir. Tarmoq atrofiga qarasam, ba'zilari yo'q