Hosildorlik sirlari: texnologiya doimo texnik emas

Shuni tan olishim kerakki, TECH to'rtta harflari menga titroq beradi. "Texnologiya" atamasi deyarli qo'rqinchli so'zdir. Biz buni eshitganimizda qo'rqamiz, taassurot qoldiramiz yoki hayajonlanamiz. Kamdan kam hollarda biz texnologiyaning maqsadiga e'tibor qaratamiz: murakkabliklarni bartaraf etish, shunda biz ko'proq ish qilishimiz va ko'proq zavq olishimiz mumkin. Faqat Axborot Texnologiyalari Garchi texnologiya so'zi yunoncha téchnē so'zidan kelib chiqqan bo'lsa-da, "hunarmandchilik" degan ma'noni anglatadi, bular