Bozorning real vaqtidagi narxlari biznes samaradorligini qanday oshirishi mumkin

Zamonaviy dunyo tezkorlik va moslashuvchanlikka tobora ko'proq ahamiyat berayotganligi sababli, real vaqtda, juda dolzarb narxlar va sotish bo'yicha ko'rsatmalarni sotish kanallariga singdirish qobiliyati, mijozlar talablarini qondirish to'g'risida gap ketganda, korxonalar raqobatchilarga ustunlik berishi mumkin. Albatta, ishlash talablari oshgani sayin, biznesning murakkabligi ham oshib boradi. Bozor kon'yunkturasi va biznes dinamikasi tobora tez sur'atlarda o'zgarib bormoqda va kompaniyalar narxlarni keltirib chiqaradigan omillarga javob berishga qiynalmoqda