Oldinga yo'naltirilgan biznes uchun raqamli yo'l xaritasini yaratish

Bottle Rocket-da mahsulot o'sishining etakchisi Tim Dankan kompaniyada umumiy raqamli vahiyni yaratishdagi ahamiyati va korxonalar doimiy ravishda raqamli bozor o'zgarishiga moslashishda qanday qilib chaqqonroq bo'lishi mumkinligini muhokama qiladi.