"Urush san'ati" harbiy strategiyalari - bozorni egallab olishning navbatdagi usuli

Hozirgi kunda chakana savdo raqobati keskin. Amazon kabi yirik o'yinchilar elektron tijoratda hukmronlik qilayotganligi sababli, ko'plab kompaniyalar bozordagi mavqeini mustahkamlash uchun kurashmoqdalar. Dunyodagi eng yirik elektron tijorat kompaniyalarining bosh sotuvchilari o'z mahsulotlarini jalb qilishiga umid qilish bilan chekkada o'tirishmaydi. Ular o'zlarining mahsulotlarini dushmanga nisbatan oldinga surish uchun Art of War harbiy strategiyasi va taktikasidan foydalanmoqdalar. Keling, ushbu strategiyadan bozorlarni egallab olish uchun qanday foydalanilayotganini muhokama qilaylik ... Dominant brendlar moyil bo'lsa-da