Mijozlar ma'lumotlarini boshqarishda identifikator jumbog'i

Iste'molchilarning shaxsini inqirozi hind mifologiyasida buyuk alloma va jinlarning shohi Ravana o'n xil boshga ega bo'lib, uning turli kuchlari va bilimlarini ramziy ma'noda anglatadi. Morf va qayta o'sish qobiliyati bilan boshlar buzilmas edi. Ularning jangida jangchi xudo Rama Ravananing boshidan pastga tushishi va o'qni yolg'iz yuragiga qaratib, uni yaxshi o'ldirishi kerak. Zamonaviy davrda iste'molchi Ravanaga o'xshaydi, uning nuqtai nazaridan emas