Domen kashfiyoti: Domen aktivlarini korporativ boshqarish

Raqamli dunyoda betartiblik yashiringan. Domenlarni ro'yxatga olish o'nlab xil usullar bilan amalga oshiriladigan va birlashish va qo'shilishlar doimiy ravishda yangi veb-saytlarni qo'shadigan davrda har qanday kompaniya raqamli aktivlarini osongina yo'qotishi mumkin. Ro'yxatdan o'tgan va hech qachon rivojlanmagan domenlar. Yangilanishsiz yillar o'tadigan veb-saytlar. Marketing platformalarida aralash xabarlar. Ortiqcha xarajatlar. Yo'qotilgan daromadlar. Bu o'zgaruvchan muhit. Kompaniyalarning raqamli muhiti doimo o'zgarib turadi va kuzatib boradi