Salesforce tajribasini yaxshilash uchun avtomatlashtirilgan testlardan foydalanish

Salesforce kabi keng ko'lamli korporativ platformadagi tezkor o'zgarishlar va takrorlanishlar oldida turish qiyin bo'lishi mumkin. Ammo Salesforce va AccelQ ushbu vazifani bajarish uchun birgalikda harakat qilmoqda. AccelQ-ning Salesforce bilan chambarchas bog'langan tezkor sifat menejmenti platformasidan foydalangan holda, tashkilotning Salesforce tomonidan chiqariladigan nashrlarini sifatini sezilarli darajada tezlashtiradi va yaxshilaydi. AccelQ - bu hamkorlik platformasi kompaniyalari Salesforce testlarini avtomatlashtirish, boshqarish, bajarish va kuzatishda foydalanishi mumkin. AccelQ yagona doimiy sinovdir