Raqamli sotuvlar bo'yicha kitoblar va sotishning yangi davri

Bugungi savdo sharoitida son-sanoqsiz muammolar savdo rahbarlarining o'z jamoalariga maqsadlariga erishishda yordam berishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Sekin-asta yangi savdo vakili ajratilgan tizimlarga qadar, savdo vakillari ma'muriy vazifalarga ko'proq vaqt sarflaydilar va sotish uchun kam vaqt sarflaydilar. O'sishni tezlashtirish, tashkilot ichidagi samarasizlikni kamaytirish va savdo aylanmasini kamaytirish uchun savdo rahbarlari tezkor va moslashuvchan jarayonlarni o'rnatishi kerak. Raqamli sotuvlar uchun kitoblar ajralmas narsa