XML qisqartmalari

XML

XML qisqartmasi Kengaytirilgan belgilash tili.

Maʼlumotlarni inson oʻqishi mumkin boʻlgan va mashina oʻqiy oladigan formatda kodlash uchun foydalaniladigan belgilash tili.