SME qisqartmalari

KO'K

SME qisqartmasi Kichik va o'rta korxonalar.

Evropa Ittifoqida kichik va o'rta korxonalar xodimlar soni bilan o'lchanadigan ma'lum hajmdagi tashkilotlardir. Kichik korxonalarda 50 dan kam, o'rta korxonalarda esa 50 dan ortiq, lekin 250 dan kam ishchilar ishlaydi. SMB qisqartmasi Qo'shma Shtatlarda qo'llaniladi va tushuntirishda farqlanadi.