RTB qisqartmalari

RTB

RTB qisqartmasi Haqiqiy vaqt savdolari.

u reklama inventarlarini har bir taassurot asosida kim oshdi savdosiga qo'yish, sotib olish va sotish usuli va texnologiyasi.