ROTI qisqartmalari

ROTI

ROTI qisqartmasi Texnologiya investitsiyalarining daromadliligi.

Investitsion daromad (ROI)ga o'xshab, bu texnologiyaga investitsiya yoki dasturiy ta'minot litsenziyasini amalga oshirish uchun sarflangan daromad miqdorini qaytarish uchun ketadigan vaqt miqdoridir. Misol: Ushbu platformaga investitsiya qilish o'rtacha mijoz uchun 7 oylik ROTIga ega. Bundan tashqari, erishilgan daromadning foiz o'sishi bilan ham o'lchanishi mumkin