ROI qisqartmalari

Roy

ROI qisqartmasi Investitsiyalar bo'yicha qaytish.

Daromadlilikni o'lchaydigan va ROI = (daromad - xarajat) / xarajat formulasi yordamida hisoblangan samaradorlik ko'rsatkichi. ROI sizga potentsial investitsiya dastlabki va doimiy xarajatlarga arziydimi yoki investitsiya yoki harakatni davom ettirish yoki to'xtatish kerakligini aniqlashga yordam beradi.