PBC qisqartmalari

PBC

PBC qisqartmasi Paketlangan biznes qobiliyatlari.

Raqamli tajriba platformasining (DXP) mustaqil va bir-biri bilan uzluksiz aloqa o'rnatishga qodir bo'lgan komponentlari, diskret, topshiriqlarga yo'naltirilgan va mustaqil ravishda joylashtiriladigan qobiliyatlar sifatida aniqlanadi.