NLP qisqartmalari

NLP

NLP qisqartmasi Tabiiy Til ishlov berish.

Tilshunoslik, informatika va sun'iy intellektning kompyuterlar va inson tili o'rtasidagi o'zaro ta'siri, xususan, tabiiy til ma'lumotlarining katta hajmini qayta ishlash va tahlil qilish uchun kompyuterlarni qanday dasturlash bilan bog'liq bo'lgan kichik sohasi.