KPI qisqartmalari

KPI

KPI qisqartmasi Asosiy ishlash ko'rsatkichi.

Kompaniya o'z maqsadlariga qanchalik samarali erishayotganini ko'rsatadigan o'lchanadigan qiymat. Yuqori darajadagi KPI biznesning umumiy ko'rsatkichlariga e'tibor qaratadi, past darajadagi KPI esa savdo, marketing, HR, qo'llab-quvvatlash va boshqalar kabi bo'limlardagi jarayonlarga qaratilgan.