ICP qisqartmalari

ICP

ICP qisqartmasi Mijozlar uchun ideal profil.

kompaniyaning eng qimmatli mijozlari bilan bog'liq o'lponlar yangi bo'lajak mijozlarni aniqlash uchun ishlatiladi. B2B savdosi va marketingida bu joylashuv, firmaografiya, xatti-harakatlar, madaniyat va tizim ma'lumotlari bo'lishi mumkin. B2C savdosi va marketingida bu joylashuv, demografik, xatti-harakatlar, madaniyat va boshqa ma'lumotlar bo'lishi mumkin.