ETL qisqartmalari

ETL

ETL qisqartmasi Chiqarish, o'zgartirish va yuklash.

Bir tizimdan ma'lumotlarni olish, kerak bo'lganda uni o'zgartirish yoki aylantirish va boshqa tizimga joylashtirish uchun ma'lumotlar faoliyati birlashtirilgan platforma. ETL jarayonlariga dasturiy jihatdan erishish mumkin, lekin ko'pincha jarayonlar ishga tushirilishi yoki rejalashtirilishi mumkin bo'lgan uchinchi tomon platformasiga qoldiriladi.