ER qisqartmalari

ER

ER qisqartmasi Ob'ekt qarori.

Haqiqiy ob'ektlarga havolalar qachon ekvivalent (bir xil ob'ekt) yoki ekvivalent emas (turli ob'ektlar) ekanligini aniqlash jarayoni. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bu yozuvlar boshqacha va aksincha tasvirlanganda bir nechta yozuvlarni aniqlash va bir xil ob'ektga bog'lash jarayonidir.