CCR qisqartmalari

CCR

CCR qisqartmasi Mijozlarning narxlari darajasi.

Mijozlarni ushlab turish va qiymatini o'lchash uchun ishlatiladigan ko'rsatkich. CCR ni aniqlash formulasi: CR = (davr boshida mijozlar soni - o'lchash davri oxirida # mijozlar) / (o'lchov davri boshida mijozlar soni)