CPI qisqartmalari

CPI

CPI qisqartmasi Mijozlarning ishlash ko'rsatkichlari.

Ko'rsatkichlar mijozning idrokiga qaratilgan, masalan, hal qilish vaqti, resurslarning mavjudligi, foydalanish qulayligi, tavsiya qilish ehtimoli va mahsulot yoki xizmatning qiymati. Ushbu ko'rsatkichlar mijozlarni ushlab turish, sotib olishning o'sishi va har bir mijoz uchun qiymatning oshishi bilan bevosita bog'liq.