CNN qisqartmalari

CNN

CNN qisqartmasi Konvolyutsion neyron tarmog'i.

Ko'pincha kompyuterni ko'rish vazifalari uchun ishlatiladigan chuqur neyron tarmoq turi.