CIO qisqartmalari

CIO

CIO qisqartmasi Bosh axborot xodimi.

Kasbi tashkilot ichida texnologiyadan foydalanishni boshqarish, amalga oshirish va ko'rishga qaratilgan kompaniyadagi rahbarlik darajasidagi lavozim. Bu mas'uliyat ba'zan CTO deb ataladi.