CAC qisqartmalari

CAC

CAC qisqartmasi Xaridorni qabul qilish narxi.

Mahsulot yoki xizmatni sotib olish uchun mijozni yutib olish qiymati. Muhim iqtisodiy birlik sifatida mijozlarni sotib olish xarajatlari ko'pincha mijozning umr bo'yi qiymati bilan bog'liq. CAC yordamida har qanday kompaniya har bir mijozni sotib olish uchun qancha pul sarflashini o'lchashi mumkin.