ARPA qisqartmalari

Arfa

ARPA qisqartmasi Hisob boshiga o'rtacha daromad.

Bu MRR deb ham ataladigan barcha hisoblar bo'yicha o'rtacha oylik daromad miqdorini o'z ichiga olgan raqam.