AIDA qisqartmalari

AIDA

AIDA qisqartmasi Diqqat, qiziqish, xohish, harakat.

Bu odamlarning e'tiborini, qiziqishini, mahsulotga bo'lgan xohishini jalb qilish va keyin ularni harakatga ilhomlantirish orqali sotib olishga undash uchun mo'ljallangan motivatsiya usuli. AIDA sovuq qo'ng'iroq va to'g'ridan-to'g'ri javob reklama uchun samarali yondashuv hisoblanadi.